Přehled - využití ocenění nemovitosti:

zahrada        červený moderní dům        sřevěná chata

Mezi nejčastější důvody pro zpracování znaleckého posudku ocenění nemovitosti patří:

  • • převod vlastnictví nemovitosti a související výměření daní
  • • zřízení věcných břemen (právo užívání části nemovitosti, právo chůze přes cizí pozemek apod.)
  • • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
  • • ocenění pro účely vložení nemovitosti do majetku firmy
  • • oceňování pro účely bank - úvěry, hypotéky (vykonávají pouze znalci zapsaní v seznamu jednotlivých bank)
  • • určení vypořádacího spoluvlastnického podílu
  • • zřízení zástavního práva
  • • ocenění nemovitosti pro dědickou daň v dědickém řízení
  • • oceňování při exekuci, pro dražby a oceňování pro správce konkurzní podstaty


Mgr. Michal Reif
soudní znalec pro obor ekonomika - oceňování nemovitostí
Služby zpracování znaleckých posudků - oceňování nemovitostí nabízím jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to pro obor Ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. IČ: 01207954.

Právní činnosti nabízím jako - absolvent ZČU v Plzni
fakulta právnická, studium stavebního práva a práva nemovitostí

Místem výkonu činnosti je Plzeň, K Hrádku 22, PSČ 326 00.