• vesnice


    Nabízím oceňování nemovitostí - rodinné domy, byty, nebytové prostory, budovy, haly, garáže, komerční a administrativní objekty, rekreační stavby (chaty, chalupy, domky), stavební, zemědělské a jiné pozemky, trvalé porosty, věcná břemena, atd.

  • polní cesta


    Oceňování provádím buď v úrovni stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) nebo stanovení tzv. úřední (administrativní) ceny, zjištěné podle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku.
    Jako vystudovaný právník Vám mohu nabídnout i zajištění právních služeb (vypracování smluv, apod.)


  • Termín zpracování posudku je standardně do jednoho týdne od provedení závazné objednávky a předání podkladů. Po dohodě je možné zpracovat posudek i v kratším termínu.