• domy na horách


  Tržní ocenění
  - je znalecký posudek pro stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti. Tržní odhad udává reálnou cenu nemovitosti v daném místě, čase a stavu.
  Používá se tedy pro všechny účely, vyjma daňových.

 • pozemek s ohradou


  Tržní ocenění využijete pro své potřeby, a to např. pokud pronajímáte, prodáváte nebo kupujete nemovitost. Dále např. při vypořádání dědictví, při soudních sporech, při dražbách a exekucích.

  (Pro daňové účely je třeba úřední ocenění nemovitosti).

 • Termín zpracování posudku je standardně do jednoho týdne od provedení závazné objednávky a předání podkladů. Po dohodě je možné zpracovat posudek i v kratším termínu.