• ruce, pero a papír


    Právní služby
    - související s danými nemovitostmi nemusíte obstarávat na dalším místě. Jako soudní znalec a právník Vám mohu nabídnout kompletní službu - zprostředkování, vypracování smluv, poradenství práv nemovitostí, apod.

  • pozemek - louka    Vypracování smluv o převodu nemovitosti, včetně smluv o smlouvě budoucí, smlouvy o zřízení věcného břemene a další související dokumenty.
    Ceny právních služeb se stanovují individuálně.

  • Termín zpracování posudku je standardně do jednoho týdne od provedení závazné objednávky a předání podkladů. Po dohodě je možné zpracovat posudek i v kratším termínu.